Laatste bijwerking: December 2018

Almirall BV (“Almirall“, “wij“, “ons“, “onze“) zet zich ervoor in de privacy van zijn belanghebbenden te beschermen en de principes van gegevensbescherming en toepasselijke wetten na te leven. Balneum is een handelsnaam van Almirall.

Deze Privacyverklaring vormt samen met de Gebruikersvoorwaarden en het cookiebeleid de basis waarop persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u navigeert op https://www.balneum.nl/ (de “Site“) of die u vrijwillig aan ons verstrekt, worden verzameld en verwerkt.

Door onze Site te bezoeken stemt u in met de werkwijzen en procedures als beschreven in deze verklaring. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruikersvoorwaarden deze Privacyverklaring.

Voor meer informatie over dit document of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Privacy functionaris, Papendorpseweg 100, 3528 BJ, Utrecht, ofwel per e-mail aan: nl.info@almirall.com

1. Basisinformatie

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de door u verstrekte gegevens? De juridische entiteit die uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke is Almirall B.V.. U kunt meer informatie over ons vinden op www.almirall.nl.
Welk soort persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens het registratieproces bij de eengeboden  informatiediensten, of wanneer u een formulier indient met betrekking tot eventuele vragen die u heeft, en andere persoonsgegevens die wij verzamelen vanuit  technisch oogpunt en ook aan de hand van de cookies.
Voor welke doeleinden hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan reglementaire verplichtingen inzake farmacovigilantie, materiovigilantie en cosmetovigilantie en medische informatie over onze producten, om uw vragen te beantwoorden en uw feedback te ontvangen en om u, op verzoek, informatie en materialen ter beschikking te stellen.
Welke zijn de rechtmatigheidsgronden voor Almirall om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken? Afhankelijk van het specifieke doel en verwerking, berust onze rechtmatigheid op de naleving van een wettelijke verplichting of het algemeen belang of uw toestemming, of ons gerechtvaardigd belang.
Hoe lang zullen wij uw gegevens bewaren? Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, of ingeval de juridische grondslag toestemming is, tot u uw toestemming intrekt.
Zullen wij uw persoonsgegevens delen? Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden gegevens niet gedeeld met derden buiten onze dienstverleners om die ons helpen bij onze bedrijfsvoering en om beter aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.
Wat zijn uw rechten als betrokkene en hoe kunt u deze uitoefenen? U kunt uw recht die u heeft op basis van de AVG, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefenen.
Bijkomende informatie Voor meer informatie betreffende Privacy en Gegevensbescherming, klik hier

2. Bijkomende informatie

2.1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die u ons verstrekt?
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle toepasselijke plaatselijke wetten, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u verstrekt via deze Site Almirall BV, een onderneming met maatschappelijke zetel te Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht, met het BTW nummer NL 808603711B01, die ook optreedt onder en met de handelsnaam Balneum.

U kunt contact met ons opnemen op het telefoonnummer (+31)030 -7991 155.

Met verwerkingsverantwoordelijke wordt bedoeld, de juridische entiteit die de doeleinden en wijzen van verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

2.2. Welk soort persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende gegevens over u verwerken:

a) Informatie die u ons verstrekt. U kunt ons informatie verstrekken middels verschillende formulieren op de Site, voor vele verschillende doeleinden, waaronder:

a. Om proefmonsters aan te vragen

b. Om een ongewenste bijwerking te melden.

c. Om medische informatie te vragen over onze producten.

d. Om ons feedback te geven over bepaalde zaken.

e. Om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Bij elk van voornoemde verzoeken  proberen we het verzamelen van informatie te beperken tot de informatie die we nodig hebben om uw specifieke vraag te beantwoorden. De informatie die u wij in het algemeen nodig hebben zijn bijvoorbeeld  uw voornaam, achternaam, e-mailadres, land en telefoonnummer.

Met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen kunnen wij contact met u opnemen voor de opvolging van het  gerapporteerde onderwerp en er kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt indien nodig voor dergelijke doeleinden.

b) Informatie die wij over u verzamelen. Wanneer u navigeert op de Site kan passief informatie worden verzameld (d.w.z., verzameld zonder dat u de informatie actief verstrekt), door middel van verschillende technologieën. Wij en onze externe dienstverleners verzamelen passief informatie en gebruiken deze op verschillende manieren, zoals:

  • Het gebruik van cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de door u gebruikte computer. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen zoals browsertype, de tijd die u besteedt op de Site, de bezochte pagina’s en de taalvoorkeuren. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om de navigatie te vergemakkelijken en om informatie doeltreffender weer te geven. Wij gebruiken cookies ook om uw computer of apparaat te herkennen, wat uw gebruik van de Site gemakkelijker maakt en zorgt dat de Site correct wordt weergegeven op uw apparaat. Voorts gebruiken wij cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Site om het ontwerp en de functionaliteit van de Site te blijven verbeteren, om te begrijpen hoe mensen de Site gebruiken en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hieromtrent. Sommige van onze cookies worden voor ons beheerd door derden. U kunt weigeren om deze cookies te aanvaarden door de instructies te volgen in uw browser; indien u deze echter niet aanvaardt, kunt u enige ongemakken ervaren bij uw gebruik van de Site. Om meer te weten over cookies, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.
  • Via uw browser: De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn: browsertype en browserversie, het gebruikte besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen, tijdstip van de serveraanvraag en het IP-adres.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Uitgezonderd hiervan, en dan alleen indien dit uitdrukkelijk vermeld of wordt gevraagd, is het verstrekken van uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Ontbrekende of incorrecte verplichte persoonsgegevens kunnen het echter onmogelijk maken voor Almirall om u de informatie te verstrekken die u heeft gevraagd.

2.3. Voor welke doeleinden hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

a) Veiligheid van geneesmiddelen: Bij Almirall start onze inzet voor de veiligheid van onze geneesmiddelen, cosmetica en gezondheidsproducten bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en wij handhaven deze inzet gedurende de hele levensduur van het product. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via een formulier op de Site worden daarom gebruikt om potentiële risico’s die voortvloeien uit het gebruik van onze geneesmiddelen te identificeren, kwantificeren, evalueren en voorkomen, evenals, indien nodig, voor de opvolging van een specifieke zaak, teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bevoegde autoriteiten op het vlak van farmacovigilantie, materiovigilantie en cosmetovigilance. Raadpleeg onze specifieke Algemene Verklaring Veilig Geneesmiddelengebruik en Privacy voor meer informatie.

b) Medische informatie: Als onderdeel van onze verplichting als farmaceutisch bedrijf verzamelen wij uw persoonsgegevens ook met het doel uw vragen te kunnen beantwoorden in verband met onze producten en geneesmiddelen.

c) Uw vragen beantwoorden of uw feedback ontvangen in verband met andere zaken: wij verzamelen uw gegevens ook met het doel uw vragen te beantwoorden in verband met media, R&D-activiteiten en partnerschappen met Almirall, of gewoon om uw feedback te ontvangen.

d) U toegang te geven tot specifieke informatie (product gerelateerde persberichten, met name gericht aan journalisten).

e) Onderhoud van de Site: Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op het foutloos aanbieden van de Site en om de diensten die worden aangeboden via de Site te verbeteren.

g) E-mail alerts: uw persoonsgegevens worden bewaart tot het moment dat u zicht uitschrijft voor deze service.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

2.4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt tot  heet eerstvolgende moment: uw verzoek aan ons om uw persoonlijke gegevens te wissen en uw abonnement op onze nieuwsbrief te annuleren, of tot de periode waarin Almirall verplicht is te voldoen aan enige wettelijke verplichting die kan ontstaan ​​in verband met enige dienst die via de Site wordt geleverd.

2.5. Wat is onze juridische grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken?

De  juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in sectie 2.3 hierboven berust op de naleving van een wettelijke verplichting, het algemeen belang of uw uitdrukkelijke toestemming, afhankelijk van het geval.

In verband met de informatie die wij verzamelen via cookies en vanuit technisch oogpunt, berust de grondslag van  verwerking op ons gerechtvaardigde belang om de Site te beheren, en voor statistische doeleinden, met als doel een overzicht te verkrijgen van onze bezoekers.

2.6. Zullen wij uw persoonsgegevens delen?

Tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet gedeeld met derden, met uitzondering van onze dienstverleners die ons helpen om aan onze  verplichtingen te kunnen voldoen en/of die ons helpen om u de gevraagde diensten of informatie beter te kunnen leveren (hierna de “Ontvangers“).

Wanneer informatie moet worden doorgegeven aan Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte naar een land dat niet het besluit van adequaat  beschermingsniveau van de Europese Commissie heeft ontvangen, zullen persoonsgegevens naar behoren worden beschermd door de Model Contractbepalingen, die zijn  goedgekeurd door de Europese Commissie, de relevante Privacy Shield certification of Bindende Bedrijfsvoorschriften, indien de betreffende gegevensverwerker deze heeft ingevoerd.

2.7. Wat zijn uw rechten als betrokkene en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van Almirall in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

a) Recht op toegang: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die Almirall over u verwerkt.

b) Recht op aanpassing: u kunt verzoeken om uw informatie te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is.

c) Recht op verwijdering: u kunt om de verwijdering van uw gegevens verzoeken indien  er geen dwingende reden is voor een organisatie om deze te blijven gebruiken

d) Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om verder gebruik van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te ‘blokkeren’ of stop te zetten. Wij wijzen u erop dat wanneer verwerking wordt beperkt, Almirall uw gegevens nog steeds kan opslaan, maar niet meer mag gebruiken.

e) Recht op gegevensoverdracht / data portabiliteit: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij in een gestructureerd, courant gebruikt en machine leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht vraagt van gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als het technisch mogelijk is.

f) Recht om bezwaar te maken: betekent het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, in bepaalde omstandigheden.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat u uw toestemming intrekt blijft onaangetast door de intrekking. Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt – bijvoorbeeld, indien wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u één van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een verzoek hiertoe sturen aan de volgende contactadressen, met in bijlage een kopie van uw persoonlijke identiteitskaart/paspoort, waarbij uw BSN (Burger Service Nummer) is afgedekt. U kunt hier een formulier downloaden om dit te doen.

Onderwerp  Contactadres
Rechten op grond van de AVG Per post aan: Almirall B.V.

T.a.v. Privacy functionaris

Papendorpseweg 100, 3528 BJ, Utrecht, ofwel
Per e-mail aan: nl.info@almirall.com

Veiligheid van geneesmiddelen Gelieve ons een schriftelijk verzoek te sturen ofwel:

Per post aan: Almirall B.V.

T.a.v. Drug Safety Department

Papendorpseweg 100, 3528 BJ, Utrecht, ofwel

Per e-mail aan: drugsafety.nl@almirall.com

Medische informatie E-mail aan:Info.nl@almirall.com
E-mailberichten, toegang tot informatie en materialen    E-mail aan:info.nl@almirall.com

Tot slot informeren wij u dat u contact kunt opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens of een andere Europese toezichthoudende instantie voor alle vorderingen voortvloeiend uit de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een bijgewerkte lijst van dergelijke organisaties per rechtsgebied vinden op https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

3. Wijzigingen

Almirall behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring,  bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.